Menu:

Rejestracja do serwisu

Prosimy o staranne wypełnienie, zapisanie i przechowywanie podanych informacji.

Nazwa użytkownika:
Nazwisko:
Imię:
Zawód:
Płeć:
Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Telefon kontaktowy:
Przeczytałem i akceptuję ogólne zasady działania MAWOZ.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Naczelną Izbę Lekarską moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 110, kod 00-764,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania informacji statystycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.