Menu:

Rejestracja do serwisu

Prosimy o staranne wypełnienie, zapisanie i przechowywanie podanych informacji.

Nazwa użytkownika:
Nazwisko:
Imię:
Zawód:
Płeć:
Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Telefon kontaktowy:
Przeczytałem i akceptuję ogólne zasady działania MAWOZ.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa w celu obsługi korespondencji.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedziba w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zebrania informacji statystycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@hipokrates.org
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.