Menu:

Zgłaszanie zdarzeń

System MAWOZ umożliwia dodawanie zdarzeń agresji na dwa sposoby:

  1. Anonimowo.
    Numer prawa wykonywania zawodu i data urodzenia, o które zostaniecie Państwo poproszeni służą jedynie weryfikacji zgłaszającej osoby jako lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki albo położnej, nie są zapisywane w bazie danych i po pozytywnej weryfikacji umożliwiają wyłącznie jednorazowe zgłoszenie zdarzenia.
  2. Po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie.
    Ten sposób został stworzony aby umożliwić Rzecznikowi Praw Lekarza lub osobie z Biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych kontakt ze zgłaszającymi. Zarejestrowany żytkownik może przeglądać swoje zgłoszenia i aktualizować je. Otrzymuje też możliwość pobierania materiałów dotyczących agresji w ochronie zdrowia oraz będzie miał możliwość przeglądania zestawień statystycznych.

Proszę wybrać sposób dodania zdarzenia: