Menu:

Kontakt

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78, X p.

02-757 Warszawa

tel. 22-327-61-61

faks 22-327-61-60

e-mail: nipip@nipip.pl